Tag: video

  • Zeitgeist – Duch Czasu

    Przeglądając ostatnio internet natrafiłem na ciekawy film dokumentalny ukazujący w jaki sposób całe nasze społeczeństwo jest manipulowane. Dokument jest podzielony na trzy części: