Zeitgeist – Duch Czasu

Przeglądając ostatnio internet natrafiłem na ciekawy film dokumentalny ukazujący w jaki sposób całe nasze społeczeństwo jest manipulowane. Dokument jest podzielony na trzy części: