CC

Wszystkie materiały, których jestem autorem udostępnione są na Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, o ile nie określono praw autorskich inaczej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwosci proszę o kontakt.

Wolno:

  • Dzielenie się — kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie
  • Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Na następujących warunkach:

Uwagi:

Warunki licencyjne nie muszą być przestrzegane w odniesieniu do tych fragmentów licencjonowanych treści, które znajdują się w domenie publicznej, lub w przypadku sposobów korzystania dozwolonych przez odpowiednie wyjątki lub ograniczenia prawa autorskiego .

Licencjodawca nie daje żadnych gwarancji. Licencja może nie zapewniać wszystkich niezbędnych zgód dla niektórych użyć utworu. Dotyczy to w szczególności innych praw, takich jak ochrona wizerunku, prywatności czy autorskie prawa osobiste . Mogą one ograniczać możliwości wykorzystania utworu.