CC

Wszystkie materiały, których jestem autorem udostępnione są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska, o ile nie określono praw autorskich inaczej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwosci proszę o kontakt.
Creative Commons License

Wolno:

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa. Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę
  • Użycie niekomercyjne. Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych.
  • Bez utworów zależnych. Nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego utworu.
  • W celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór.
  • Każdy z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich.
  • Nothing in this license impairs or restricts the author’s moral rights.